Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Tuřany podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.Výzvy k veřejným zakázkám 

 

Výzva k podání nabídky na nákup dopravního vozidla pro pracovní četu

Nabídku lze doručit poštou nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Tuřany nejpozději dne 23.10.2017 do 12.00 hod.

Adresa pro podávání nabídek: ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno.

 

Ke stažení:

Výzva – na nákup dopravního vozidla pro pracovní četu

Krycí list nabídky – na nákup dopravního vozidla pro pracovní četu