Komise č.5/VIII, dne 11.11.2019

 1. Organizace dopravy v oblasti Tuřanská – Rolencova a okolí
 2. Organizace dopravy na ulici Dvorecká mezi Střížovou a Prateckou

Komise č.2/VIII, dne 11.3.2019

Program:

 1. Územní studie zahrádkářských lokalit
 2. Rekonstrukce účelové komunikace Petlákova-Jahodová
 3. Studie řešení Tuřanského náměstí

Komise č.1/VIII, dne 14.1.2019

Program:

 1. Dokumentace pro územní řízení – rekonstrukce Požární – V Rejích (vyjádření)
 2. Stojany pro cyklisty (vytipování vhodných míst v MČ)
 3. Tuřany – studie křižovatky Špirkova-Hanácká (seznámení)
 4. Přístavba objektu Hasičská 18 (vyjádření)

Komise č.22/VII, dne 30.7.2018

 1. Návrh „Pokynů pro zpracování nového Územního plánu města Brna“
 2. Cyklopřejezd ul. Kaštanová -II-380, úplná verze
 3.  Votroubkova 5, výjimka z parkování

Komise č.21/VII, dne 21.5.2018

1.Návrh „Pokynů pro zpracování nového Územního plánu města Brna“
www.uschovna.cz/zasilka/YZZ6455PZAV5EVYH-XBJ

Komise č.20/VII, dne 5.3.2018

Program:

 1. Letiště Brno, rozšíření parkoviště před terminálem odlet
 2. Novostavba obchodně administrativního objektu Ivanovické náměstí 13/17

Komise č.19/VII. dne 5.2.2018

Program:

 1. Změna ÚPmB Holásky
 2. Změna ÚPmB na p.č. 4776, k.ú. Tuřany
 3. Návrh rezidentního parkování
 4. Výjimka z parkování pro nástavbu RD – Votroubkova 5 v Brněnských Ivanovicích
 5. Různé

Komise č.17/VII. dne 13.11.2017

 1. Zástavba Rolencova-Písníky, obytný soubor a příjezdová komunikace Písníky
 2. Pozemek p.č. 4080, k.ú. Tuřany, vyjádření k záměru výstavby rodinného domu

Komise č.16/VII, dne 2.10.2017

 1. Rekonstrukce komunikace V Pískách
 2. Středisko recyklace stavebních odpadů Černovická terasa, oznámení záměru
 3.  Ul. Vítězná, přípojka NN k p.č. 35, k.ú. Tuřany

Komise č.15-VII dne 6.6.2017

 1.  Ul. Podlipná, bytový dům, projekt
 2.  Ul. Vyšehradská 27, výjimka z parkovacího stání
 3.  Prodloužení ul. Ledárenská, novostavba RD, projekt
 4. Ul. Petlákova, p.č. 1339-11, k.ú. Brněnské Ivanovice, realizace zástavby
 5. Ul. Petlákova, p.č. 1339-10, 1333, 1331, k.ú. Brněnské Ivanovice, přemístění provozovny AZP
 6. Ul. Kaštanová, areál LEIS, úpravy a přístavba hal
 7. Projekt organizace hromadné dopravy

Komise č.14-VII dne 10.4.2017

1. Plán udržitelné mobility

2. Obousměrný provoz cyklistů v jednosměrných komunikacích

3. Tahová studie VMO východ

Komise č.12-VII dne 17.10.2016

1. Pony club v Holáskách
2. Brno Airport Logistic Park
3. Stavba účelové komunikace na pozemku p.č. 3753/1, k.ú. Tuřany – Změna ÚPmB, 44. soubor, změna B32/14-II, žádost o revokaci usnesení
4. Změna ÚPmB p.č. 1231/1, 1231/1, 1230, 1229, 1228, 1227, 1232, k.ú. Brněnské Ivanovice

KOMISE č.10-VII dne 1.8.2016

1. Změna ÚPmB, ul. Vinohradská
2. Podnět občanů na řešení dopravy
3. Ul. Pratecká, čerpací stanice
4. Stavba garáže na pozemku p.č. 464-2, k.ú. Brněnské Ivanovice

Komise č.9-VII dne 6.6.2016

  1. Investiční záměr napojení průmyslové zóny Petlákova (přítomnost investora)
  2. Urbanistická studie „Malé trávníky – Tuřany“ (přítomnost projektanta)
  3. Změna ÚPmB v lokalitě u hřbitova
  4. Zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 197 a 284/1, k.ú. Dvorska
  5. Připomínky statutárního města Brna k ZÚR JmK
  6. Ul. Pratecká, čerpací stanice
  7. Záměr zástavby na pozemcích p.č. 1316/7, 1316/8, 1316/10, 1332, k.ú. Brněnské Ivanovice
  8. Záměr zástavby na pozemcích p.č. 1316/7, 1316/8, 1316/10, 1332, k.ú. Brněnské Ivanovice, 2. návrh

Komise č.8-VII dne 11.4.2016

 1. vyjádření k výstavbě RD Jahodová 50/38
 2. Změny ÚPmB, 40. a 44. soubor změn
 3. Změny ÚPmB , 43. soubor
 4. Podněty opozičních zastupitelů