Komise č.13/VIII, dne 15.11.2021

 1. Obytná zástavba při ulicích Rolencova a Písníky v Brně-Holáskách
 2. Informace o souboru úprav II.návrhu Nového ÚPMB
 3. Studie polyfunkčního domu V Aleji

Komise č.10/VIII, dne 11.1.2021

 1. Oprava účelové komunikace „Východní“
 2. Územní plán města Brna – seznámení s aktuálním stavem vypořádání připomínek MČ k návrhu nového Územního plánu

Komise č.2/VIII, dne 11.3.2019

Program:

 1. Územní studie zahrádkářských lokalit
 2. Rekonstrukce účelové komunikace Petlákova-Jahodová
 3. Studie řešení Tuřanského náměstí

Komise č.1/VIII, dne 14.1.2019

Program:

 1. Dokumentace pro územní řízení – rekonstrukce Požární – V Rejích (vyjádření)
 2. Stojany pro cyklisty (vytipování vhodných míst v MČ)
 3. Tuřany – studie křižovatky Špirkova-Hanácká (seznámení)
 4. Přístavba objektu Hasičská 18 (vyjádření)

Komise č.22/VII, dne 30.7.2018

 1. Návrh “Pokynů pro zpracování nového Územního plánu města Brna”
 2. Cyklopřejezd ul. Kaštanová -II-380, úplná verze
 3.  Votroubkova 5, výjimka z parkování