Komise č.2/VIII, dne 11.3.2019

Program:

 1. Územní studie zahrádkářských lokalit
 2. Rekonstrukce účelové komunikace Petlákova-Jahodová
 3. Studie řešení Tuřanského náměstí

Komise č.1/VIII, dne 14.1.2019

Program:

 1. Dokumentace pro územní řízení – rekonstrukce Požární – V Rejích (vyjádření)
 2. Stojany pro cyklisty (vytipování vhodných míst v MČ)
 3. Tuřany – studie křižovatky Špirkova-Hanácká (seznámení)
 4. Přístavba objektu Hasičská 18 (vyjádření)

Komise č.22/VII, dne 30.7.2018

 1. Návrh “Pokynů pro zpracování nového Územního plánu města Brna”
 2. Cyklopřejezd ul. Kaštanová -II-380, úplná verze
 3.  Votroubkova 5, výjimka z parkování

Komise č.20/VII, dne 5.3.2018

Program:

 1. Letiště Brno, rozšíření parkoviště před terminálem odlet
 2. Novostavba obchodně administrativního objektu Ivanovické náměstí 13/17

Komise č.19/VII. dne 5.2.2018

Program:

 1. Změna ÚPmB Holásky
 2. Změna ÚPmB na p.č. 4776, k.ú. Tuřany
 3. Návrh rezidentního parkování
 4. Výjimka z parkování pro nástavbu RD – Votroubkova 5 v Brněnských Ivanovicích
 5. Různé

Komise č.17/VII. dne 13.11.2017

 1. Zástavba Rolencova-Písníky, obytný soubor a příjezdová komunikace Písníky
 2. Pozemek p.č. 4080, k.ú. Tuřany, vyjádření k záměru výstavby rodinného domu