Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Tuřany podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.Výzvy k veřejným zakázkám


Výzva k podání nabídky

na provedení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci ulice Rolencovy

 

Nabídku lze doručit poštou nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Tuřany nejpozději dne 24.5.2017 do 17:00 hod.

 

Soubory ke stažení:

Výzva – PD DÚR Rolencova

Krycí list nabídky – PD DÚR Rolencova

TEZ – Turany inz. site a komun ikace v ulici Rolencova

 

Doplnění:

Výzva – PD DÚR Rolencova – doplnění

MAPOVÁ PŘÍLOHA

Výzva – PD DÚR Rolencova – doplnění č.2