Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Tuřany podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.Výzvy k veřejným zakázkám


Zadávací dokumentace s výzvou

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v souladu s ust. § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení:

„Rekonstrukce ZŠ Měšťanská“

 

Nabídku lze doručit poštou nebo osobně na podatelnu zadavatele nejpozději dne 10.5.2017 do 13:00 hod.

 

Soubory ke stažení:

Zadávací dokumentace s výzvou – rekonstrukce ZŠ Měšťanská

Veškeré podklady jsou dostupné zde:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/44992785022

 

 

NOVÉ: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – rekonstrukce ZŠ Měšťanská

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – rekonstrukce ZŠ Měšťanská