Komise č.22/VII, dne 30.7.2018

 1. Návrh „Pokynů pro zpracování nového Územního plánu města Brna“
 2. Cyklopřejezd ul. Kaštanová -II-380, úplná verze
 3.  Votroubkova 5, výjimka z parkování

Komise č.21/VII, dne 21.5.2018

1.Návrh „Pokynů pro zpracování nového Územního plánu města Brna“
www.uschovna.cz/zasilka/YZZ6455PZAV5EVYH-XBJ

Komise č.20/VII, dne 5.3.2018

Program:

 1. Letiště Brno, rozšíření parkoviště před terminálem odlet
 2. Novostavba obchodně administrativního objektu Ivanovické náměstí 13/17

Komise č.19/VII. dne 5.2.2018

Program:

 1. Změna ÚPmB Holásky
 2. Změna ÚPmB na p.č. 4776, k.ú. Tuřany
 3. Návrh rezidentního parkování
 4. Výjimka z parkování pro nástavbu RD – Votroubkova 5 v Brněnských Ivanovicích
 5. Různé

Komise č.17/VII. dne 13.11.2017

 1. Zástavba Rolencova-Písníky, obytný soubor a příjezdová komunikace Písníky
 2. Pozemek p.č. 4080, k.ú. Tuřany, vyjádření k záměru výstavby rodinného domu

Komise č.16/VII, dne 2.10.2017

 1. Rekonstrukce komunikace V Pískách
 2. Středisko recyklace stavebních odpadů Černovická terasa, oznámení záměru
 3.  Ul. Vítězná, přípojka NN k p.č. 35, k.ú. Tuřany

Komise č.15-VII dne 6.6.2017

 1.  Ul. Podlipná, bytový dům, projekt
 2.  Ul. Vyšehradská 27, výjimka z parkovacího stání
 3.  Prodloužení ul. Ledárenská, novostavba RD, projekt
 4. Ul. Petlákova, p.č. 1339-11, k.ú. Brněnské Ivanovice, realizace zástavby
 5. Ul. Petlákova, p.č. 1339-10, 1333, 1331, k.ú. Brněnské Ivanovice, přemístění provozovny AZP
 6. Ul. Kaštanová, areál LEIS, úpravy a přístavba hal
 7. Projekt organizace hromadné dopravy

Komise č.14-VII dne 10.4.2017

1. Plán udržitelné mobility

2. Obousměrný provoz cyklistů v jednosměrných komunikacích

3. Tahová studie VMO východ

Komise č.13-VII dne 23.1.2017

 1. Stavba-garáže-na-pozemku-p.č.-464-2-k.ú.-Brněnské-Ivanovice (účast majitele p. Sedláčka)
 2. Dvorecká 14, přístavba
 3. Novostavba RD na p.č. 4640-1,3,4, k.ú. Tuřany
 4. Vyjádření k budoucímu projektu bydlení v Brněnských Ivanovicích
 5. Polyfunkční dům na nároží Sokolnická – Dvorecká
 6. Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě JmK
 7. Výstavba RD mezi ulicí Sokolnickou a Mysliveckou

Komise č.12-VII dne 17.10.2016

1. Pony club v Holáskách
2. Brno Airport Logistic Park
3. Stavba účelové komunikace na pozemku p.č. 3753/1, k.ú. Tuřany – Změna ÚPmB, 44. soubor, změna B32/14-II, žádost o revokaci usnesení
4. Změna ÚPmB p.č. 1231/1, 1231/1, 1230, 1229, 1228, 1227, 1232, k.ú. Brněnské Ivanovice

KOMISE č.10-VII dne 1.8.2016

1. Změna ÚPmB, ul. Vinohradská
2. Podnět občanů na řešení dopravy
3. Ul. Pratecká, čerpací stanice
4. Stavba garáže na pozemku p.č. 464-2, k.ú. Brněnské Ivanovice

Komise č.9-VII dne 6.6.2016

  1. Investiční záměr napojení průmyslové zóny Petlákova (přítomnost investora)
  2. Urbanistická studie „Malé trávníky – Tuřany“ (přítomnost projektanta)
  3. Změna ÚPmB v lokalitě u hřbitova
  4. Zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 197 a 284/1, k.ú. Dvorska
  5. Připomínky statutárního města Brna k ZÚR JmK
  6. Ul. Pratecká, čerpací stanice
  7. Záměr zástavby na pozemcích p.č. 1316/7, 1316/8, 1316/10, 1332, k.ú. Brněnské Ivanovice
  8. Záměr zástavby na pozemcích p.č. 1316/7, 1316/8, 1316/10, 1332, k.ú. Brněnské Ivanovice, 2. návrh

Komise č.8-VII dne 11.4.2016

 1. vyjádření k výstavbě RD Jahodová 50/38
 2. Změny ÚPmB, 40. a 44. soubor změn
 3. Změny ÚPmB , 43. soubor
 4. Podněty opozičních zastupitelů

 

Komise č.6-VII dne 23.11.2015

Navržený program jednání:
1.Změna ÚPmB Petlákova, společnopst Coleman – prezentace záměru
2.Změna ÚPmB V Aleji, úprava IPP
3.Změna ÚPmB Přichystalova
4. Podlipná 7-16, nástavba RD
5. Ul. 1. května, bytový dům, vyjádření

Komise č.4-VII dne 17.8.2015

Navržený program jednání:

1. Směna pozemků v k.ú. BI
2. vyjádření k organizaci dopravy
3. ul. Myslivecká, novostavba rodinného domu
4. protipovodňová opatření ( PPO)

2.vyjádření k organizaci dopravy (75,0 KB)
příloha 1 k bodu 2 (1,1 MB)
příloha 2 k bodu 2 (276,0 KB)
příloha 3 k bodu 2 (4,0 MB)
3.ul. Myslivecká, novostavba rodinného domu (809,5 KB)
PPO 1 (179,0 KB)
PPO 2 (174,4 KB)
PPO 3 (830,1 KB)
PPO 4 (4,6 MB)
PPO 5 (586,2 KB)
PPO 6 (2,4 MB)
PPO 7 (687,4 KB)
PPO 8 (6,4 MB)
PPO 9 (550,5 KB)
PPO 10 (2,6 MB)
PPO 11 (567,4 KB)
PPO 12 (2,0 MB)
zápis (944,5 KB)

Komise č.3-VII dne 8.6.2015

Navržený program jednání:

1. Změna ÚPmB Sokolnická
2. Ul. Revoluční, zástavba proluky
3. Změna ÚPmB p.č. 1457/1 a 1457/20, k.ú. Brněnské Ivanovice
4. Prodej pozemků v BI
5. Záměry pořízení změn ÚPmB
6. Prodej pozemků p.č. 780-2 a 780/1, BI
7. Rekreační chata na p.č. 2323, k.ú. Holásky
8. Směna pozemků s Komfortem, při ulici V Aleji, k.ú.Holásky

Garáž 1/2 (6,2 MB)
Garáž 2/2 (2,5 MB)
Vyjádření ke stavbě 1/2 (7,8 MB)
Vyjádření ke stavbě 2/2 (2,9 MB)
Vyjádření ke správě 4420 (7,3 MB)
Svěření 1448 (7,0 MB)
Svěření 539 (6,8 MB)
Směna Komfort (8,5 MB)
Prodej, pronájem 994 (8,5 MB)
Zápis z jednání komise (410,7 KB)