Změny ve svozu komunálního odpadu

Od 1. 4. 2017 dojde v naší městské části ke změně svozu komunálního odpadu.

Svoz bude provádět společnost SAKO Brno, a.s. V souvislosti s tím dojde i ke změně svozových dní. Příloha ke stažení zde:  ZMĚNY SVOZOVÝCH DNÍ