Změny provozu MHD na ul. Sokolnická

Z důvodu opravy vozovky v ulici Sokolnické s provozem řízeným světelnou signalizací není od 05:00 hod. v pondělí 4. dubna 2016 do ukončení prací(předpoklad 29. dubna 2016 ve 23:00 hod.) možná obsluha zastávek Tuřany, smyčka, a to ani zastávek ve smyčce, ani zastávek v ulici Sokolnické.

 Linka 40
• spoje vedené na Tovární a do Újezdu u Brna v obou směrech vynechají zastávku Tuřany, smyčka;
• spoje dle jízdního řádu ukončené ve smyčce Tuřany budou při jízdě z Úzké ukončeny již v zastávce Chrlická a stejně tak v opačném směru bude pro tyto spoje výchozí zastávkou ve směru do centra až zastávka Chrlická.

 Linka 73 v obou směrech vynechá zastávku Tuřany, smyčka.

Školní linka š85 bude ukončena v zastávce Chrlická, která tak bude i výchozí zastávkou ve směru k ZŠ Měšťanská a ZŠ Požární.

Spoje linky N95 vedené podle jízdního řádu mezi zastávkami Chrlická a Sokolnická zkrácenou trasou přes zastávku Tuřany, smyčka tuto zastávku v obou směrech vynechají.

 Linka 109 v obou směrech vynechá zastávku Tuřany, smyčka a náhradou zastaví na zastávce Chrlická.

Zastávka Tuřany, smyčka: v obou směrech bez obsluhy, náhradou je možné použít zastávku Chrlická

Výstřižek