Zasedání ZMČ Brno-Tuřany

Dnes 18. 6. 2020 proběhne 11/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany. Zasedání se výjimečně koná v sále Orlovny, Rolencova 93, Brno. Začátek zasedání je v 18:00 hodin. V rámci zasedání budou projednávány zejména připomínky MČ Brno-Tuřany k novému územnímu plánu. Kompletní program a materiály k bodům naleznete zde: https://www.turany.cz/svolanka-a-materialy-k-11-viii-zasedani-zmc-dne-18-6-2020/.

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům za dodržení těchto podmínek:

  • občané jsou povinni dodržovat 2 m odstupy a jsou povinni mít zakrytá ústa a nos rouškou, ústenkou nebo jiným vhodným prostředkem po celou dobu trvání zasedání,
  • k jednotlivým bodům budou mít občané možnost vystoupit prostřednictvím mikrofonu, který bude umístěn na stojanu v prostoru určeném pro občany.

Vzhledem k těmto opatřením může být kapacita sálu omezena.

Ze zasedání Zastupitelstva je pořizován zvukový i obrazový záznam. Z technických důvodů nebude přenášen živý přenos.