Zápisy do mateřských a základních škol

Níže uvádíme přehledné informace statutárního města Brna o zápisech do mateřských a základních škol ve městě Brně.