Zápis do logopedické třídy

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, p.o., vypisuje:

ZÁPIS DO LOGOPEDICKÉ TŘÍDY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Speciální třída logopedická je třída se sníženým počtem žáků, kterou navštěvují děti s narušenou komunikační schopností. Každodenně se těmto dětem věnují dvě vysokoškolsky vzdělané logopedky formou individuálních a skupinových logopedických chvilek. 2x ročně do školy dojíždí logopedka ze SPC Veslařská, která odborně dohlíží na logopedickou intervenci u dětí v MŠ.PŘIJETÍ DÍTĚTE DO LOGOPEDICKÉ TŘÍDY:
  • Po absolvování logopedického vyšetření v SPC Veslařská a dodání do MŠ doporučení k zařazení (logopedické vyšetření je možné v SPC Veslařská domluvit ve spolupráci s mateřskou školou)
  • O přijetí dítěte rozhoduje mateřská škola (je zohledňována závažnost vady a věk dítěte)

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle: 736 155 514
nebo na e-mail: msulipy@email.cz
www.ms-ulipy.cz