Zákaz chovu drůbeže pod širým nebem

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s nárůstem případů ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 v České republice i jinde v Evropě vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní platností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů ode dne 23. 11. 2021 zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Nařízení zároveň omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže. Cílem přijímaných opatření je minimalizace rizika zavlečení nákazy do chovů.

Všichni chovatelé drůbeže (vyjma chovatelů holubů a běžců) musí podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jeho kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak musí chránit skladované krmivo, stelivo a vodu před kontaminací trusem volně žijících ptáků. Tzn. každý chovatel, který má i jen pár kusů slepic je musí umisťovat do budov, nebo jim alespoň musí umisťovat vodu a krmivo pod přístřešky, tak aby se minimalizoval kontakt s volně žijícími ptáky. Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Nařízení dále chovatelům ukládá omezení pohybu v hospodářstvích jen na osoby, jejichž účast je nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež.

Za nedodržení opatření hrozí až dvoumilionová pokuta pro podnikající a právnické osoby, u fyzických osob je pokuta do 100 tisíc korun.

Mimoradne-veterinarni-opatreni-narizeni-SVS.pdf