VZ – zpracování projektové dokumentace na výsadbu a dosadbu v ÚSES v k.ú. Tuřany

Nabídku lze doručit nejpozději dne 4. 11. 2020 do 17:00 hod. Později doručené nabídky budou odmítnuty. Adresa pro podávání nabídek: polak@turany.cz.