VZ – oprava schodů ke kapli v Brněnských Ivanovicích – opětovná výzva

Prohlídka na místě proběhne v úterý 13. 8. 2019 od 9.00 hod. Sraz účastníků na křižovatce ulice Tuřanské a Jahodové.

Nabídku lze doručit: poštou nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Tuřany nejpozději dne 22. 8. 2019 do 12.00 hod. Adresa pro podávání nabídek: ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno.