Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.

Kontaktní osoby ÚMČ Brno-Tuřany pro organizačně technické zajištění voleb:

Eva Rosenbergová, tel. 545 128 242, e-mail: rosenbergova@turany.cz

Mgr. Markéta Vlachová, tel. 545 128 235, e-mail: vlachova@turany.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 – 22:00 hodin

v sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 – 14:00 hodin

Volební okrsky a volební místnosti MČ Brno-Tuřany:

Okrsek č. 24001, volební místnost ZŠ Měšťanská 21 – třída v přízemí

Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová; Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní;  Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova 41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá;  U lesíčka; U Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská;  Zezulova 1-43,45 do konce,

Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 77E, 129E, 147E, 251E, 289E, 376E, 379E

Okrsek č. 24002, volební místnost ZŠ Požární 1

Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; Pěnkinova; Popelova 30a do konce; Požární; Prodloužená;  Rolencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách;  V Tišině; Widmannova; Zahrádky; Závětrná

Okrsek č. 24003, volební místnost ÚMČ Tuřanské nám. 1

Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,18,20; Hasičská; Heřmánková;  Honební; Chrlická; Moravská; Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová;  Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková 5-13; Tuřanské nám.; U Radaru; Východní;

Tuřany číslo evidenční 55E, 58E, 83E, 108E, 8040E

Okrsek č. 24004, volební místnost ÚMČ Tuřanské nám. 1

Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57 do konce;  Haraštova; Holásecká; Karkulínova;  Malínská;   Měšťanská sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova; Revoluční;  Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tuřanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice 1. května; Vítězná;  Zezulova 44;

Tuřany číslo evidenční 12E, 64E, 107E, 154E, 167E

Okrsek č. 24005, volební místnost MŠ Zapletalova 67

Vlčkova; Výsluní; Zapletalova

Hlasování na voličský průkaz

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá ÚMČ Brno-Tuřany na jeho žádost voličský průkaz. Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Žádost o voličský průkaz může volič podat:

  • podáním žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče
  • podáním žádosti v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky ÚMČ Brno-Tuřany, IDS: f9ubyek
    a to doručením na ÚMČ Brno-Tuřany do pátku dne 1. října 2021 do 16:00 hodin. (lhůtu 16:00 hodin nelze prodloužit ani prominout její zmeškání!)
  • osobně si může volič požádat nejpozději do středy dne 6. října 2021 do 16:00 hodin. (lhůtu 16:00 hodin nelze prodloužit ani prominout její zmeškání!).

Voličský průkaz lze nejdříve vydat ode dne 23. září 2021

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Více informací: