Vodu z vodovodu již není nutné převařovat

Výsledky analýzy vody dodávané
Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.
potvrdily nezávadnost pitné vody

Aktuální výsledky analýz odebraných vzorků pitné vody potvrdily, že preventivní proplachování vodovodních řadů a zvýšení dávek desinfekčního činidla ve vodovodní síti provozované společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. přineslo očekávaný efekt.

Z tohoto důvodu může společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, prohlásit vodu dodávanou do celé Brněnské vodárenské soustavy za pitnou. Dodávanou vodu již není nutné převařovat.

 

BVK