Vodovodní přípojky Dvorska

Informace pro majitele nemovitostí ve Dvorskách!

Vážení spoluobčané,

v průběhu příštího roku by měly být zahájeny práce na vybudování kanalizace ve Dvorskách. V rámci přípravných prací jsme zjistili, že mnoho domů nemá dosud vybudovánu přípojku k veřejnému vodovodu a jediným zdrojem vody je vlastní studna.

Radnice proto organizuje pomoc pro ty majitele domů, kteří by měli zájem si přípojku na veřejný vodovod vybudovat.  Pomoc spočívá v zajištění projektové dokumentace na vodovodní přípojku.  Předpokládaná cena za zpracování projektové dokumentace bude cca 4000,-Kč za jednu přípojku a bude vybírána předem. Projektovou dokumentaci by zajišťovala radnice ve spolupráci se společností Aquatis a.s.

Vlastní realizaci vodovodní přípojky by si již zajišťoval každý vlastník nemovitosti samostatně.

Vzhledem k nutné koordinaci vás žádáme o vyplnění formuláře v textu níže a jeho doručení na radnici ÚMČ Brno – Tuřany, a to v termínu nejpozději do 20.9.2019.

Formulář můžete doručit:

  • osobně  (v úřední dny  po, st. 8,00 – 17,00 hod., v ostatní dny 8,30 – 13,30 hod.)
  • poštou na adresu ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno
  • emailem na adresu: info@turany.cz nebo gallova@turany.cz

Upozorňujeme vás, že pokud nevyužijete možnosti vybudovat si přípojku vody nyní, budete odkázáni pouze na vodu ze studny po mnoho dalších let, protože po rekonstrukci komunikací nebude možné do nových vozovek zasahovat.

 S případnými dalšími dotazy se můžete obracet na Ing. Jitku Gallovou, tel. 545 128 232, email: gallova@turany.cz

Formulář ke stažení zde.