Vodovodní přípojky Dvorska

Informace pro žadatele o zpracování projektové dokumentace na vodovodní přípojku Dvorska:

Cena projektové dokumentace pro územní souhlas, kterou nabízí majitelům rodinných domů projekční kancelář AQUATIS a.s., je 3 500,- Kč. Tuto částku je nutné zaplatit nejpozději do 10. 11. 2019 na ÚMČ Brno – Tuřany, a to:

– hotově na pokladnu ÚMČ Brno-Tuřany v úřední hodiny (pondělí, středa 8.00 – 17.00),

– bankovním převodem na účet 19-16622621/0100, VS: 5550XX (kde za XX dosaďte orientační číslo domu), do zprávy pro příjemce je třeba uvést adresu připojované nemovitosti (např. Zapletalova 12).

Před zahájením projekčních prací provedou projektanti společně s pracovníky Brněnských vodovodů a kanalizací prohlídky všech nemovitostí (listopad – leden). Projektanti budou mít plnou moc vystavenou ÚMČ Brno – Tuřany. Provedení vodovodní přípojky vyžaduje vydání územního souhlasu od stavebního úřadu za poplatek 500,- Kč. Poplatek není součástí ceny projektu a bude ho hradit každý vlastník nemovitosti samostatně.