Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2022

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční

v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 – 22:00 hodin

v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 – 14:00 hodin


SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTNÍCH LISTIN (volby do Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany)

  • PRO TUŘANY – sdružení politického hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu a nezávislých kandidátů
  • ŽIJEME ZDE – sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů
  • Sdružení nestraníků pro Tuřany – sdružení politického hnutí Nestraníci a nezávislých kandidátů
  • SPD, TRIKOLORA, MORAVANÉ a nezávislí – sdružení politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), politické strany Trikolora, politické strany Moravané a nezávislých kandidátů
  • Občanská demokratická strana – politická strana
  • Česká strana sociálně demokratická – politická strana
  • KDU-ČSL – politická strana

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY

 

Registrační úřad

Úřad městské části města Brna, Brno-Tuřany, Odbor ekonomický, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno

Pracovníci registračního úřadu oprávnění k převzetí kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Eva Rosenbergová – referent Odboru ekonomického, tel. 545 128 242,  e-mail: rosenbergova@turany.cz

Mgr. Markéta Vlachová – referent Odboru sociálního, tel. 545 128 235, e-mail: vlachova@turany.cz

Základní právní předpisy, kterými se řídí volby do zastupitelstev obcí

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („volební zákon“)

Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


INFORMACE PRO CIZNICE

Komunální volby / Municipal elections 


Volební okrsky a volební místnosti MČ Brno-Tuřany:

Okrsek č. 24001, volební místnost ZŠ Měšťanská 21 – třída v přízemí

Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová; Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní;  Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova 41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá;  U lesíčka; U Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská;  Zezulova 1-43,45 do konce,

Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 77E, 129E, 147E, 251E, 289E, 376E, 379E

Okrsek č. 24002, volební místnost ZŠ Požární 1

Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; Pěnkinova; Popelova 30a do konce; Požární; Prodloužená;  Rolencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách;  V Tišině; Widmannova; Zahrádky; Závětrná

Okrsek č. 24003, volební místnost ÚMČ Tuřanské nám. 1

Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,18,20; Hasičská; Heřmánková;  Honební; Chrlická; Moravská; Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová;  Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková 5-13; Tuřanské nám.; U Radaru; Východní;

Tuřany číslo evidenční 55E, 58E, 83E, 108E, 8040E

Okrsek č. 24004, volební místnost ÚMČ Tuřanské nám. 1

Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57 do konce;  Haraštova; Holásecká; Karkulínova;  Malínská;   Měšťanská sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova; Revoluční;  Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tuřanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice 1. května; Vítězná;  Zezulova 44;

Tuřany číslo evidenční 12E, 64E, 107E, 154E, 167E

Okrsek č. 24005, volební místnost MŠ Zapletalova 67

Vlčkova; Výsluní; Zapletalova

 

Bližší informace a podrobnosti na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz

Vyhlášení voleb do zastupitelstva

Přehled termínů a lhůt

Přehled termínů a lhůt pro MČ Brno-Tuřany

Stanovení potřebného počtu podpisů na petici pro volby do Zastupitelstva