Uzavírka Rolencova

Prodloužení doby uzavírky ulice Rolencova!

Z důvodu stavební přípravy průchodu pro kanalizaci pod železničním náspem bude prodloužena uzavírka železničního přejezdu a ulice Rolencova do 30.11.2019 (původně do 15.11.2019).