Uzavírka Dvorsk

Ve dnech 25.9.2021 – 26.9.2021 bude probíhat pokládka asfaltových směsí na celou šířku vozovky.

Pokládka bude provedena od kapličky směrem do Brna na konec Dvorsk, viz plánek – označeno červeně.

Z tohoto důvodu nebude možný průjezd a vjezd na označenou komunikaci (pouze pro IZS).

Uzavírka začne dne 25. 9. 2021 v 6:00 a končit bude 26. 9. 2021 ve 20:00.

25. 9. 2021 v 6:00 bude proveden spojovací postřik z asfaltové emulze – po provedení spojovacího postřiku nebude možno na uzavřený úsek vjet. V cca v 8:30 začne pokládka asfaltové směsi, následně bude probíhat výšková úprava poklopů revizních šachet.

26.9.2021 v 5:00 bude proveden spojovací postřik z asfaltové emulze, v 8:00 začne pokládka finální asfaltové vrstvy, ukončení pokládky bude cca v 15:00, ve 20:00 bude umožněn vjezd na hotový asfaltový povrch.

Děkujeme za pochopení

SWIETELSKY stavební s.r.o.