Uzavírka Dvorsk

Ve dnech 6.11.2021 – 7.11.2021 bude probíhat pokládka asfaltových směsí na celou šířku vozovky.

Pokládka bude provedena od kapličky směrem na Prace, viz plánek – označeno červeně.

Z tohoto důvodu nebude možný průjezd a vjezd na označenou komunikaci.

Uzavírka začne v 6.11. 2021 v 6:00 a končit bude 7.11.2021 ve 20:00.

6.11.2021 v 6:00 bude proveden spojovací postřik z asfaltové emulze – po provedení spojovacího postřiku nebude možno na uzavřený úsek vjet. V cca v 8:30 začne pokládka asfaltové směsi, následně bude probíhat výšková úprava poklopů revizních šachet.

7.11.2021 v 5:00 bude proveden spojovací postřik z asfaltové emulze, v 8:00 začne pokládka finální asfaltové vrstvy, ukončení pokládky bude cca v 15:00, ve 20:00 bude umožněn vjezd na hotový asfaltový povrch.

Děkujeme za pochopení

SWIETELSKY stavební s.r.o.