Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce –R9/089

Číslo jednací: MMB/0490923/2024/Vod
Vyvěšení: 01.07.2024 - 17.07.2024
Zdroj: Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
Typ: Záměr

2024-07-01 Záměry_obce_R9_089