Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – R9/086 a R9/081 bod č. 46

Číslo jednací: MMB/0000000/2019/Vich
Vyvěšení: 11.06.2024 - 27.06.2024
Zdroj: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno
Typ: Záměr

2024-06-11 Záměry_obce_R9-086