Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce –R9/083 – záměr výpůjčky Hapalova a R9/084 – záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku

Číslo jednací: MMB/0256572/2024/VOD
Vyvěšení: 31.05.2024 -
Zdroj: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno
Typ: Záměr

2024-05-31 Záměry_obce_R9/083 - záměr výpůjčky Hapalova a R9/084 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku