Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – R9/064

Číslo jednací: MMB/0572923/2023
Vyvěšení: 31.01.2024 - 16.02.2024
Zdroj: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno
Typ: Záměr

2024-01-31 Záměry_obce_R9-064_dodatečné