veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B5/19/2021-CM, MČ Brno-Královo Pole, k.ú. Černá Pole – Přestavbové území Porgesova, třída Generála Píky včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Číslo jednací: MMB/0497402/2021
Vyvěšení: 27.09.2021 - 04.11.2021
Zdroj: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OÚPR, Kounicova 67, 601 67 Brno
Typ: Veřejná vyhláška

2021-09-27 - VV - B5_19_2021_CM