Veřejné projednání Návrhu Změny Územního plánu města Brna B1/2020-CM MČ Brno-střed, k.ú. Trnitá, Brněnská třída v úseku mezi ul. Mlýnská a Cejl, včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Číslo jednací: MMB/0083781/2021
Vyvěšení: 19.02.2021 - 01.04.2021
Zdroj: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OÚPR, Kounicova 67, 601 67 Brno
Typ: Veřejná vyhláška

2021-02-19 - VV - MMB-0083781-2021