Veřejná vyhláška – Opakovaná veřejná projednání návrhu Územního plánu města Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Číslo jednací: MMB/0233240/2021
Vyvěšení: 14.05.2021 - 30.06.2021
Zdroj: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OÚPR, Kounicova 67, 601 67 Brno
Typ: Veřejná vyhláška

2021-05-14 - VV - Územní plánování-