Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů-zveřejnění dokumentace k záměru “D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2”

Číslo jednací: MZP/2021/560/937
Vyvěšení: 09.06.2021 - 25.06.2021
Zdroj: Ministerstvo životního prostřední, Odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno
Typ: Oznámení

2021-06-09 - OV inf Dokumentace
2021-06-09 - OV inf Dokumentace dle P4.