Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – na obsazení funkčního místa “sociální pracovník/pracovnice OSPOD”

Číslo jednací:
Vyvěšení: 26.05.2021 - 16.06.2021
Zdroj: Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno
Typ: Oznámení

2021-05-26 - VV - OSPOD MČB-St.Lís