Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Nařízení č. 19/2023, kterým se mění nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších nařízení

Číslo jednací: 19/2023; MMB/0425544/2023
Vyvěšení: 18.09.2023 - 04.10.2023
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Typ: Nařízení

2023-09-18 Vyhlášení právního předpisu 19_2023