Opatření obecné povahy č. 15/2020 – Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno vybrané ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení

Číslo jednací: MMB/0011569/2021
Vyvěšení: 12.01.2021 - 29.01.2021
Zdroj: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OUPR, Kounicova 67, 601 67 Brno
Typ: Ostatní

2021-01-12 - VV MMB_0011569_2021