Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Společnost EG.D, a.s., člen skupiny E.ON, upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na nutnost odstranit dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Pokud stav stromoví nebude odpovídat stanoveným podmínkám, budou vlastníci pozemku osloveni formou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s. Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovedl ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Více informací zde:

Zasady_pro_provadeni_odstranovani_a_orezu_drevin