Upozornění pro žáky a rodiče ZŠ

Upozorňujeme všechny žáky a rodiče, že od 7. 8. 2018 do 4. 1. 2019 budou probíhat stavební práce ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou.

 

Stavba se výrazně nedotkne provozu školy, bude pouze omezen provoz Technických dílen. Přístup do školy bude hlavním vchodem, jak jsou děti, i rodiče zvyklí.

 

Po dobu stavby platí přísný zákaz vstupu na staveniště pro všechny osoby, vyjma osob určených zvláštním předpisem.

 

Všichni žáci budou poučeni o bezpečnosti a způsobu fungování během stavby na začátku školního roku.

 

Prosíme rodiče o trpělivost a shovívavost po dobu stavby a o zvýšenou pozornost týkající se bezpečnosti Vašich dětí i Vás.

 

Děkujeme za pochopení.