Upozornění občanům

Upozorňujeme občany, že dnes byla Státním veterinárním ústavem Olomouc prokázána přítomnost rezidua fosfidu zinku – fosfanu v obsahu žaludku uhynulých zvířat (zajíců polních) nalezených na území MČ Brno-Tuřany v k.ú. Dvorska. S ohledem na tento nález je pravděpodobné plošné užití přípravku Stutox II na některých polích v dané lokalitě. Zda bylo užití přípravku legální je v šetření příslušných orgánů. Doporučujeme občanům dbát v dané lokalitě zvýšené opatrnosti zejména v souvislosti s venčením psů. Užití přípravku Stutox II v jiných částech MČ Brno-Tuřany prokázáno nebylo.