UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Dne 19.10.2017 bude v dopoledních hodinách probíhat šetření vodáren a stavebního úřadu ve věci způsobu odvádění splaškových odpadních vod z některých domů při ulici U potoka a V aleji. Při tomto zjišťování bude pravděpodobně použita metoda, při které je do odpadů nalévána kontrastní látka. V souvislosti s tímto šetřením je možné, že dojde k zabarvení Ivanovického potoka fosforeskující barvou. Jedná se o tekutinu, která neškodí životnímu prostředí a neohrožuje živočichy a rostliny v potoce.