Tříkrálová sbírka

V sobotu dne 6 ledna 2018 od 10.00 hodin se bude v naší městské části konat tradiční Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika. Tříkráloví malí koledníci budou chodit od domu k domu a budou prosit o dar na podporu lidí v nouzi. Výtěžek bude použit pro potřeby Diecézní charity Brno.

 

www.trikralovasbirka.cz