Tramvaj Plotní – uzavírka Dornychu

Termín uzavření Dornychu je naplánován na 12. března 2018.
 Stavební práce potrvají podle zadání výběrového řízení 30 měsíců.
Proč se kope a staví
 Přeložení tramvaje z ulice Dornych do ulice Plotní a nové dopravní řešení celé této
lokality je jedním ze strategických projektů města Brna. Jeho cílem je zlepšení
průjezdnosti této oblasti.
 Klíčové bude především přeložení tramvajové trati z ulice Dornych do ulice Plotní.
Dojde ke zkapacitnění ulice Dornych i křižovatky Dornychu a Zvonařky a zklidnění
ulice Plotní. Průjezdnost této lokality se po dokončení stavebních prací zlepší jak pro
řidiče, tak pro chodce a uživatele městské hromadné dopravy. Vytvoří se tím také
základní předpoklady pro další rozvoj tohoto území.
 Projekt Tramvaj Plotní je zařazen mezi strategické projekty města Brna.
Dopravní omezení
 Rekonstruovat se bude nejprve ulice Dornych, a to ve směru z jihu.
 V každé z etap projektu bude zachován maximální možný průjezd pro osobní
automobilovou dopravu. Využita bude i nová ulice Kalová (Nová Agrozet), spojující
Dornych a Masnou, jejíž stavba byla nultou etapou tohoto projektu.
Omezení MHD
 Tramvaj číslo 12 bude po většinu doby stavby ukončena ve smyčce Zvonařka.
V dalším úseku ji nahradí autobusy, které obslouží například i ulice Plotní a Masná

 

Více informací naleznete zde:

 

https://www.brno.cz/strategickeprojekty/tramvaj-plotni/

 

www.kopemezabrno.cz