Talentové zkoušky

Základní umělecká škola Brno, Slunná, p.o. pořádá pro školní rok 2021/2022 TALENTOVÉ ZKOUŠKY do oborů: HUDEBNÍHO, TANEČNÍHO, VÝTVARNÉHO.

Přihlášky podávejte online na:

http://www.zus-slunna.cz/prihlaska-ke-studiu

Přijímací řízení bude probíhat ve dnech 17. – 28. 5. 2021

Pokyny k přijímacím zkouškám budou zájemcům o studium zaslány nejdříve týden před zahájením přijímacího řízení prostřednictvím emailu.

www.zus-slunna.cz

tel:731 507 898