Svoz odpadu o Velikonocích

Společnost SAKO Brno přeje všem Brňanům krásné, klidné velikonoční svátky.
A jak to bude během Velikonoc s odpadem? Na Velký pátek 10. dubna k žádnému omezení nedojde a sběrné nádoby budou vyprázdněné podle standardního harmonogramu.
Na Velikonoční pondělí nebude ve městě Brně probíhat svoz směsného ani separovaného odpadu, popelnice budou vyvezeny s jednodenním posunem. Pondělní vývoz popelnic tedy proběhne v úterý 14. dubna a dále v týdnu dojde k posunu svozu odpadu vždy o jeden den, svoz bude probíhat až do soboty 18. dubna. Platí, že SAKO Brno se o odpad postará.
Sběrná střediska odpadu, jejichž obsluhu společnost SAKO Brno zajišťuje, budou na Velký pátek i Velikonoční pondělí uzavřena. Mimo tyto dny budou občanům k dispozici dle otevírací doby v době nouzového stavu, aktuální informace jsou uvedeny na webu společnosti www.sako.cz.
V době epidemie je důležité odpovědné nakládání s odpady, nepřerušené fungování sběru a svozu odpadu ve městě je klíčovým prvkem k ochraně zdraví obyvatel. Pracovníci každý den vyjíždí do ulic a pomáhají zachovat čistotu ve městě. Bez těchto pracovníků se neobjedeme, a potřebujeme i spolupráci občanů, abychom mohli služby provozovat bez omezení. Neodkládejte odpady mimo kontejnery a popelnice, dbejte na maximální míru ochrany a hygieny, snažte se minimalizovat celkový objem a množství odpadů.
Přejeme všem hlavně zdraví a klid,
VAŠE SAKO
Kontakt:
Kontakt pro média:
Ing. Aneta Bublová
vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2, 628 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 548 138 208
mobil: +420 776 294 040
e-mail: bublova@sako.cz, http://www.sako.cz

Velikonoce2020