Bod č. 16 – Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19_2017