Bod č. 15 – Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu