Bod č. 11 – Pravidla a návrh odměn neuvolněným členům Zastupitelstva a nečlenům Zastupitelstva