bod č. 10 – Obecně závazné vyhlášky o spádových obvodech škol