bod č. 9 – Prodej pozemku p.č. 347, k.ú. Brněnské Ivanovice