Společně pro sv. Annu

Základní informace k poukázání finančního daru

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pro účely boje s COVID-19 zřídila účet číslo:

123-71138621/0710

vedený u České národní banky, kam mohou fyzické i právnické osoby přispívat částky dle vlastního uvážení.
Dárce prosíme o uvedení následujících informací k zaslané platbě:

  • Variabilní symbol: Vaše rodné číslo bez koncového čtyřčíslí nebo IČO Vaší společnosti
  • Specifický symbol: 2020
  • Zpráva pro příjemce: DAR FNUSA

V případě dotazů nebo podnětů kontaktujte Ing. Michala Možíška na tel. +420 739 005 395.
Pokud následně zašlete na e-mail michal.mozisek@fnusa.cz svou adresu a shora uvedený variabilní symbol, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Vám zašle jako poděkování certifikát dárce.
Předem děkujeme všem, kteří přispějí jakoukoliv částkou. Společně to zvládneme.

„Doba není jednoduchá pro nikoho z nás, naši zdravotníci se teď ocitají v „první linii“. Sháníme, kde můžeme ochranné pomůcky a další relativně drobnosti pro veškerý zdravotnický personál, ale budeme potřebovat řadu dalších věcí. Například pomůcky sloužící ke zkrácení času při zajištění dýchacích cest pacienta (z hlediska kontaminace okolí a přenosu infekce na personál je to nejrizikovější anesteziologický výkon), kdy jedna stojí přes 30 tisíc korun, nebo plicní ventilátory za 150 tisíc korun. A tak bych mohl pokračovat… Je mi jasné, že situace, ve které jsme se ocitli, je těžká pro všechny v jejich profesích a moc děkuji Vám všem, že se zapojíte do jakékoliv aktivity. Přeji nám, ať tohle těžké období zvládneme ve zdraví a se ctí.“
Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel nemocnice