Sociální odbor – dovolená

Ve dnech 1.8.2016 až 12.8.2016 bude na odboru sociálním ÚMČ Brno-Tuřany čerpána řádná dovolená. V případě neodkladných záležitostí ve věci sociálně-právní ochrany dětí se, prosím, obracejte na sociální odbor Úřadu městské části Brno-jih:

Mgr. Radmila Doležalová, vedoucí referátu, tel.: 545 427 573, mobil: 778 728 499

Bc. Jana Večeřová, sociální pracovnice, tel.: 545 427 570, mobil: 724 544 642

http://www.brno-jih.cz/urad/odbory/ref-socialnich-veci