Setkání u vánočního stromu

MČ Brno-Tuřany vás zve v pátek 26.11.2021 v 16:30 hod. do parku při ul. 1. května na SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU. Kulturní vystoupení si pro vás připravily děti ze Základní školy Měšťanská a děti z mateřských škol Holásecká, V Aleji, U Lípy Svobody.