Sběrný den ve Dvorskách

Ve dnech 6. a 7. srpna budou na ul. Zapletalova (proti výběhu koní, na obvyklém místě) přistaveny dva velkoobjemové kontejnery.

 

Do kontejnerů lze uložit:

  • Biologický odpad (tráva, listí)
  • Objemný odpad (dřevo, koberce, matrace,…. – pro větší využití místa v kontejnerech ukládejte větší kusy nábytku rozložené)
  • Nespalitelný odpad (plasty, PVC,……)

!!! Tyto kontejnery nejsou určeny k ukládání nebezpečných odpadů, lednic, mrazáků, televizí aj. elektrotechnického odpadu, stavebního odpadu a hlíny – k tomu účelu jsou určena sběrná střediska odpadů (ul. Malinská, Sladovnická, aj. sběrná střediska v Brně)!!!