Sběrný den Dvorska

Ve dnech 8. a 9. dubna 2016 budou na ul. Zapletalova (proti výběhu koní, na obvyklém místě) přistaveny dva velkoobjemové kontejnery. Do kontejnerů lze uložit biologický odpad (tráva, listí), objemný odpad (dřevo, koberce, matrace), nespalitelný odpad (plasty, PVC).

Dvorska kontejner 2016